Helbred og trivsel

Hvordan tager I vare på jeres medarbejdere?

Giv medarbejderne indsigt i deres egen helbreds- og trivselstilstand og værktøjer, hjælp og støtte til at forbedre den.

Ydelser

Sundhedsscreening

Vælger I de rigtige sundhedsydelser?

Sundhedsscreeningen giver den enkelte medarbejder indblik i egen helbreds- og trivselstilstand. Eventuelle fysiske og psykiske udfordringer og tegn på mistrivsel afdækkes.

Sundhedsscreening

Indsigt

Har I indsigt i medarbejderes trivsel?

Sedgwick Care giver ikke bare medarbejderne indsigt i
deres egen helbred og trivsel. Det giver også virksomheden
data. En indsigt der kan bruges til konkrete handlingsplaner.

Individuel sundhedsprofil

Indsigt tilpasset den enkelte medarbejder

Omdrejningspunktet i Sedgwick Care er medarbejderens individuelle sundhedsprofil.

Book en demo
Video

Se, hvad Sedgwick Care går ud på.

Se video
Demo

Book en demo

Demo
Kontakt

Kontakt os for mere information

Kontakt

Hvorfor Sedgwick Care?

Sedgwick Care er til arbejdspladsen, der ved, at deres medarbejdere er deres vigtigste ressource. Gennem vores online værktøjer giver vi både jer og medarbejderne mulighed for at få indsigt i og optimere medarbejdernes helbred og trivsel. Dette kombineres med telefonisk rådgivning og coaching af både medarbejdere og ledere, så alle får den bedste støtte til at forbedre sundheden og trivslen på jeres arbejdsplads.


Værdi for jeres medarbejdere

Sundhed og trivsel med individet i fokus

 • Indblik i egen sundhedstilstand og risici for livsstilssygdomme, mistrivsel og stress
 • Adgang til sundhedsinformation og inspiration baseret på den enkeltes behov
 • Prioritering af egne risikoområder og opfølgning på disse
 • Løbende status på trivsels- og stresstilstand
 • Rådgivning og coaching ved fysiske og psykiske udfordringer
 • Anonym rådgivning i forbindelse med krænkende hændelser

Værdi for jeres virksomhed

Tidlig opsporing og målrettede indsatser

 • Data på medarbejdernes sundhedsmæssige tilstand og trivsel på arbejdspladsen
 • Hjælp til udarbejdelse af sundhedsfaglige tiltag der passer til medarbejdernes behov
 • Synliggørelse af jeres arbejde med medarbejdernes trivsel
 • Løbende opfølgning og måling af effekten af jeres tiltag
 • Telefonisk coaching til ledere med medarbejdere, der er udfordrede eller mistrives
 • Optimal udnyttelse af sundhedsforsikringer og andre sundhedsfaglige tilbud