Proaktiv skadebehandling

En særlig indsats ved arbejdsskader eller ulykker, hvor der er risiko for varige mén eller erhvervsevnetab efter hændelsen.

En ekspert med på sidelinjen

At komme så tidligt som muligt i den rette behandling efter en skade er afgørende for, hvordan den skaderamte kommer sig. Men når man er ramt fysisk eller psykisk efter en hændelse, kan det være svært at overskue situationen og finde den rette behandling via det offentlige eller private sundhedssystem. Derfor tilbyder vi, at tilknytte en sundhedsfaglig proceskonsulent.

Vores sundhedsfaglige proceskonsulent vil:

  • Hjælpe med at minimere varige gener efter en skade.
  • Agere sparringspartner, både i forhold til at få igangsat relevante undersøgelser eller behandlingsforløb, til at finde den rette behandling og vurdere effekten af denne.
  • Hjælpe med at få udarbejdet en plan for tilbagevenden til arbejde.
Proaktiv skadebehandling
Hvem henvender proaktiv skadebehandling sig til?

Proaktiv skadebehandling retter sig mod forsikringsselskaber og selvforsikrede enheder som fx kommuner, hvor vi også håndterer arbejdsulykkesagerne.

Hvordan fungerer det?

Risikosagerne gennemgås af en sundhedsfaglig specialist for at vurdere, om en særlig indsats vil kunne gøre en forskel i forhold til behandlingsforløb og tilbagevenden til arbejde. Dette kan indebære en telefonisk kontakt til den skaderamte.

Kandidater til en særlig indsats får tilknyttet en personlig sundhedsfaglig proceskonsulent, som støtter og coacher den skaderamte gennem hele behandlingsforløbet indtil tilbagevenden på arbejde.

 

 

Hvad giver det medarbejderen? 

Med professionel vejledning, hjælp og støtte sikres det, at medarbejderen får den bedst mulige behandling.

og kan have fuld fokus og bruge al energi på at komme sig.

Hvad giver det jeres virksomhed?

Tidlig og korrekt indsats efter en skade sikrer et optimalt behandlingsforløb, og derved i mange tilfælde en kortere sygefraværsperiode.

I forhold til erstatninger er vores erfaring, at proaktiv skadebehandling også resulterer i færre udgifter til erstatninger for varige mén og erhvervsevnetab.

Kontakt vores sedgwick care ekspert

Louise Theilgaard hjælper jer i gang

Hvis I er interesseret i at høre mere, kan I trygt tage fat i Louise Theilgaard, som kan fortælle jer meget mere om, hvad Sedgwick Care kan gøre for jer.