Trivsels- og stresstest

Trivsels- og stresstesten giver den enkelte medarbejder indblik i egen trivsels- og stresstilstand og kan tages året rundt, når medarbejderen ønsker det.

I Sedgwick Care benytter vi den test, der er udviklet af professor Per Bech for WHO også kaldet WHO-5. Testen er den mest brugte på verdensplan til måling af selvvurderet trivsel, og består af 5 enkle spørgsmål om, hvordan medarbejderen har haft det de seneste to uger.

Læs mere om de enkelte områder her:
Hvordan foregår trivsels- og stresstesten?

Trivsels- og stresstesten tages online via medarbejderens personlige sundhedsprofil.

Testen er altid tilgængelig, og giver medarbejderne mulighed for løbende at tage testen, samt følge udviklingen i egen trivsels- og stresstilstand under Historik, hvor scoren på de specifikke testdatoer er listet. I forbindelse med den enkelte test, får medarbejderen en tilbagemelding med stressscore og vejledning til denne, afhængig af resultatet.

Hvordan kan medarbejderen få hjælp?

Bliver medarbejderen i vejledningen efter testen anbefalet at søge læge, hvis tilstanden forværres eller med det samme, har medarbejderen mulighed for at drøfte situationen med en stresscoach via Sedgwick Care stresslinje.

Her kan medarbejderen få både råd og vejledning i forhold til stresshåndtering, samt oplysning om mulighederne for anden relevant bistand. Stresslinjen kan også benyttes i forbindelse med ønske om forebyggelse af stress eller ved begyndende stresssymptomer.

Hvorfor er en tidlig indsats vigtig?

Længerevarende mistrivsel eller stress påvirker kroppen både fysisk og psykisk. Kroppen ændrer sin måde at fungere på, og jo længere det står på, jo længere tager det at få kroppen til at komme til at fungere normalt igen.

Ved længerevarende mistrivsel eller stress går kroppen i overlevelsesstrategi, og ser udfordringer alle vegne i stedet for muligheder, hvilket kan gøre det svært at finde vejen ud af tilstanden uden professionel bistand.

Jo tidligere hjælpen sættes ind, jo hurtige kommer medarbejderen sig, og jo lettere forebygges sygefravær.

Kontakt vores sedgwick care ekspert

Louise Theilgaard kan hjælpe jer i gang

Hvis I er interesseret i at høre mere, kan I trygt tage fat i Louise Theilgaard, som kan fortælle jer meget mere om, hvad Sedgwick Care kan gøre for jer.