Sedgwick Care Ydelser

“Kombinationen af de enkelte elementer i Sedgwick Care skaber den optimale tilgang til sundhedsfremme og forebyggelse i din virksomhed”

Louise, Sedgwick Care

Der er brug for at vi gør noget

Der er god økonomi i at tage temperaturen på medarbejdernes sundhedstilstand og handle på den. Ser man på den Nationale Sundhedsprofil for 2021 ser det skidt ud. Det går ikke kun ud over den enkelte, men også arbejdspladsen i form af mere sygefravær.

29,1 %

Af danskerne har en høj score på stressskalaen, og tallet er stigende.

49,2%

Af danskerne har haft søvnbesvær eller søvnproblemer inden for de seneste 14 dage.

52,6%

Af alle danskere er moderat eller svært overvægtige.

Tag vare på jeres medarbejdere

Sådan fungerer Sedgwick Care

Med en struktureret tilgang til jeres virksomheds sundhedsfremmende aktiviteter sikrer I, at I opnår en målbar effekt af indsatsen. I forløbet med Sedgwick Care følger vi jer hele vejen fra screening og eventuel APV til den målbare forandring, og vi giver værdifulde input til den efterfølgende udarbejdelse og planlægning af handlingsplaner.

Screening

Med den digitale sundhedsscreening får den enkelte medarbejder en personlig rapport med sundhedsscore, risikoområder, anbefalinger til indsats samt muligheder for opfølgning og bistand.
Jeres virksomhed får en anonymiseret rapport over det samlede resultat, hvor sundhedscore og eventuelle risikoområder er listet op.

Handling

Med indsigten i medarbejdernes helbred og trivsel følger en mulighed for at handle på de konkrete udfordringer, som screeningen afdækker. Her bistår vi både den enkelte medarbejder og virksomheden med udarbejdelsen af relevante og realistiske handlingsplaner, der tager hensyn til ønsker, ressourcer og muligheder.

Motivation

At sætte fokus på de små sejre, motiverer til at fortsætte. Vores erfaring viser, at chancen for succes er større, hvis der bliver fulgt op med passende mellemrum, enten online eller ved kontakt til en af vores professionelle rådgivere. Det giver mulighed for løbende effektmåling, håndtering af tilkomne udfordringer og behov for justering af handleplan.

Forandring

Gennem mulighederne i Sedgwick Care og løbende screeninger vil I kunne måle effekten af både jeres og medarbejdernes indsats.

Det handler om at vælge de rigtige sundhedsydelser
Medarbejdere

Udfordrede medarbejdere mangler ofte både overblik over situationen og viden om, hvor de kan få hjælp.

Hvad er der brug for?

De færreste virksomheder ved, hvordan det står til med medarbejdernes sundhed og trivsel, hvilket gør det svært at vide, hvad der er behov for.

Måling af effekt

Bruges pengene til sundhedsydelser til medarbejderne optimalt? Og har de en effekt?

Økonomi

At have sygemeldte og fraværende medarbejdere er dyrt. Det er dokumenteret, at sunde medarbejdere der trives er mere effektive og har mindre fravær.