Sundhedsscreening

Sundhedsscreeningen er en online spørgeskemaundersøgelse udviklet af Syddansk Universitet. Den giver indblik i medarbejdernes overordnede sundheds- og trivselstilstand og afdækker eventuelle risikofaktorer, som det kan være relevant at sætte ind overfor.

Book en demo

Når undersøgelsen er gennemført, får den enkelte medarbejder en personlig sundhedsrapport som kan ses under den personlige sundhedsprofil. Samtidig får I som virksomhed de overordnede resultater for hele organisationen i anonymiseret form.

Screening fordelt på 5 områder

Sundhedsscreeningen indeholder spørgsmål inden for 5 områder. Den har fokus på både medarbejderens fysiske og mentale tilstand samt arbejdsforhold, og kommer derved hele vejen rundt om det enkelte menneske.

Arbejdsforhold
Trivsel og selvvurderet helbred
Mental sundhed
Sygdomsbillede og smerter
Livsstil
Læs mere om de enkelte områder her:
1. Arbejdsforhold

Arbejdsforhold er de fysiske, psykiske og sociale faktorer, der påvirker medarbejderne i forbindelse med deres arbejde.

Det omfatter både de vilkår og de relationer, der er til stede på arbejdspladsen.

2. Trivsel og selvvurderet helbred

Selvvurderet helbred vedrører medarbejdernes vurdering af eget helbred.

Trivsel vedrører balancen mellem krav og de ressourcer, den enkelte har til rådighed.

3. Mental sundhed

Mental sundhed er et bredt begreb, som her dækker over lidelserne stress, angst og depression i både privat og arbejdsmæssig sammenhæng.

Lidelserne er nært beslægtede og kan være en katalysator, der udløser hinanden.

4. Sygdomsbillede og smerter

Sygdomsbillede vedrører områderne medicin, diagnoser og sygefravær, mens det i forbindelse med smerter handler om gener, hyppighed og varighed.

Disse områder er ofte tæt knyttet og udløsende faktorer til kortere eller længerevarende sygefravær.

5. Livsstil

Livsstil udgøres af KRAMS-faktorerne, der vedrører medarbejdernes valg i forhold til kost, rygning, alkohol, motion og søvn.

Faktorer, der har stor indflydelse på den enkeltes sundhed, og derfor stiller krav til vaner og adfærd.

Kontakt vores sedgwick care ekspert

Louise kan hjælpe jer i gang

Hvis I er interesseret i at høre mere, kan I trygt tage fat i Louise Theilgaard, som kan fortælle jer meget mere om, hvad Sedgwick Care kan gøre for jer.