Derfor startede vi Sedgwick Care

 

 

 

 

 

Vi har kun medarbejderne til låns

Sedgwick Care er en del af Sedgwick Danmark, der hvert år behandler ca. 19.000 arbejdsskade-sager. Det vi kan se er,  at en tidlig indsats kan være med til at forebygge øget sygefravær og varige gener.

Seneste sundhedsrapport viser desuden, at 17,4 procent af danskerne mistrives. Vi mener, at vi kun har medarbejderne til låns, derfor har vi en moralsk forpligtigelse til at aflevere dem tilbage til deres familier i god stand – både mentalt og fysisk.

Derfor startede vi Sedgwick Care.

Sedgwick Danmark er leverandør af ydelser indenfor taksering, risikovurdering og skadebehandling i forsikringsbranchen. Sedgwick Danmark er bl.a. Danmarks største eksterne skadebehandler indenfor arbejdsskade og ulykke.