Er du klar til at miste 1/3 af dine medarbejdere?

Ifølge en opgørelse, som Danica Pension har foretaget på baggrund af tal fra Jobindsats.dk, har 999.921 danskere skiftet job i perioden marts 2021 til februar 2022. Det svarer til at 1/3 af danskerne i beskæftigelse har skiftet job!
Ved du hvilke udfordringer, der får dine medarbejderne til at søge nye veje?

 

Glade og sunde medarbejdere er gode ambassadører for din virksomhed. Det har stor betydning, når der skal rekrutteres nye medarbejdere og fastholde gode og dygtige medarbejdere. Derfor kan der være god økonomi i at sætte fokus på både medarbejdernes generelle sundhed og trivsel på arbejdspladsen samt give dem mulighed for bistand, når livet udfordrer dem. Kort sagt give dem omsorg.

Start med at få overblik

De fleste virksomheder har helt styr på de ‘hårde data’ om medarbejderne som kønsfordeling lønniveauer og sygedage, men de færreste virksomheder har data på, hvordan medarbejderne egentlig har det. Det mener Louise Theilgaard fra Sedgwick er en stor fejl og første skridt mod glade medarbejdere:

“Hvis man ønsker at gøre en forskel, er man nødt til at vide, hvordan medarbejderne har det. I vores optik kan du ikke ændre kurs uden at kende din besætning og være udstyret med søkort. Kan de overskue mængden af opgaver? Hvordan står det egentlig til med det sociale samvær, hvis sandheden skal frem? Hvordan er deres individuelle sundhed?”. Går man systematisk til værks med fx en sundhedsscreening og stresstest, der kommer rundt om hele medarbejderen, får man en konkret indsigt, hvilket gør det meget lettere at handle.” Siger Louise fra Sedgwick Care og fortsætter: “Når vi fx dokumenterer over for en virksomhed, sort på hvidt, at 60% af medarbejderne er overvægtige, eller kan fortælle dem, inden for hvilke områder medarbejderne mistrives, giver det et helt konkret grundlag at arbejde ud fra. Og fordi det bliver kvantificeret, bliver det meget lettere at forholde sig til, og at følge udviklingen ved at måle løbende. 

Med en sundhedscreening er det ikke kun virksomheden der får et overblik over virksomhedens samlede data. Den enkelte medarbejder får resultatet af sine egne tests. Noget der for mange er en øjenåbner og en kickstart til at gøre noget ved det.

Fra indsigt til handling

Ifølge Louise er løsningen for den enkelte virksomhed meget individuel og noget, som man ikke kan sætte på formel:

“Selvfølgelig er der nogle helt grundlæggende ting, som skal være på plads. Er de ikke det, vil det komme frem, når vi kommer rundt om hele medarbejderen og virksomheden. Samtidig er det ikke alle ting, man som virksomhed kan løse for medarbejderne, eller man som virksomhed skal blande sig i. Til gengæld kan man sørge for at stille en række muligheder til rådighed, så det fx er let for medarbejderen at finde en at tale med, hvis man fx ønsker at ændre sin livsstil, eller hvis man mistrives.” Louise Theilgaard, Sedgwick Care

En måde at løse det på er ved at give medarbejderne fri adgang til gratis rådgivningslinjer, hvor de kan ringe med alt hvad de har på hjerte, som påvirker deres arbejdsglæde og trivsel. Det kan være alt fra ønsker om livsstilsændringer til skilsmisse eller problemer med en kollega.

En målrettet indsats via en handlingsplan

Ofte kræver en målrettet indsats en handlingsplan, hvor man som virksomhed identificerer nogle indsatsområder, som man fokuserer på i en periode, og løbende måler effekten af. På den måde sikrer man, at man får foretaget de rigtige investeringer, og hele tiden gør det, der skaber værdi. Her er det vigtigt at involvere medarbejderne i arbejdet og hele tiden vise dem, at kodeordet er omsorg:

“Kommunikation er enormt vigtigt i denne proces. Man glemmer så hurtigt, hvor man kommer fra og ser ikke alt det virksomheden tilbyder medarbejderne, fordi det bliver hverdag. Hvis man derimod viser dem udviklingen, og lader dem få medbestemmelse og indsigt, er det i høj grad med til at øge trivslen og trække det op på det strategisk niveau, hvor dette vigtige arbejde hører til.” afslutter Louise. 

Læs mere om vores sundhedsscreening her