Højesterets dom af 11. oktober 2023

Der er i dag faldet dom i Højesteret, i den principielle arbejdsskadesag, hvor vi har udtaget stævning på vegne af Region Hovedstaden. Selve sagen har vi tidligere skrevet om her.

I sagen blev Region Hovedstaden repræsenteret af Advokat Thomas Birch. AES, som er modpart i sagen, blev repræsenteret af Advokat Inge Houe.  

Sagen faldt ud til Arbejdsskademyndighedernes fordel

Dagens dom medfører, at den praksis som Arbejdsskademyndighederne har fulgt gennem mange år, nu er blevet blåstemplet af Højesteret. Samtidig udvides arbejdsskadebegrebet til at dække alle skader, som sker under arbejdets udførelse, uanset ordlyden i lovens § 5.

Retten lægger vægt på, at tilskadekomne, ved hændelsen fik foden ind i en taburet, hvilket forårsagede en personskade i form af hjernerystelse og brud på fodknoglen, og at der dermed var tale om en ulykke som nævnt i arbejdsskadesikringslovens § 6. U.

Retten lægger endvidere vægt på, at Arbejdsskademyndighederne ikke skal foretage en sandsynlighedsvurdering (kausalitetsvurdering) af, om personen ville være kommet lige så slemt til skade, hvis den samme situation var opstået andre steder end på arbejdet.

Selvom vi og Region Hovedstaden ikke har fået medhold ved domstolene, så er vi glade for, at der nu foreligger en endelig afklaring. Det er et vigtigt spørgsmål om lovens tolkning og rækkevidden af ASL § 5, som ikke tidligere har været afklaret i domspraksis.

Læs højesterets afgørelse her

Højesteret – Personskade efter besvimelse på arbejdsplads anerkendt som arbejdsskade (domstol.dk)

Læs advokat Thomas Birchs kommentarer og domsreferat her