Stavnsbåndets ophævelse 2.0 – Nye HR-trends og udfordringer

Træning, tiltrækning og tal var nøgleordene, da Træfpunkt HR for nylig afholdt messe i Øksnehallen, hvor Sedgwick også deltog med en stand. Det kan lyde trivielt med de korte briller på, men hvis man zoomer ud, er nutidens HR-trends en kulmination på 250 års kamp om fastholdelse af arbejdskraft.

Tilbage i 1700-tallet var hovedparten af den danske arbejdsstyrke bundet til deres arbejdsgivere ved lov. Landets godsejere havde indført det berygtede stavnsbånd, fordi de frygtede bønders folkevandring fra land til by med alt hvad det medførte af affolkning og mangel på arbejdskraft.

Affolkning og mangel på arbejdskraft er stadig en stor udfordring

Heldigvis er der vendt op og ned på meget i forholdet mellem arbejdstager og arbejdsgiver, men én ting har ikke ændret sig synderligt: Affolkning og mangel på arbejdskraft er stadig en stor udfordring på det danske arbejdsmarked.
I dag påvirker både fysisk og virtuel affolkning udbuddet af arbejdskraft. I mange brancher er de digitale folkevandringer, blandt andet, en vigtig grund til, at arbejdsgiverne må tage alle midler i brug, når de skal tiltrække og fastholde egnede kompetente medarbejdere.
Efter COVID-19 er hjemmearbejde blevet mange danskeres foretrukne arbejdsform. I dag betyder det mindre, om man sidder på kontoret eller i dagligstuen, så længe man har de rette kvalifikationer til sit arbejde. Arbejdsgiverne kan hyre de bedste medarbejdere til en opgave, uanset hvor de befinder sig. En trend som allerede før COVID har vundet indpas i mange amerikanske virksomheder. I vores egen virksomhed, Sedgwick, har medarbejderne i USA fx arbejdet 100% hjemmefra i de sidste 4-5 år. Det betyder, at medarbejdernes lokation er underordnet, hvilket gør det lettere at finde de rette kandidater.

Samme problemstillinger som under Stavnsbåndet

Fjernarbejde giver på den ene side virksomhederne et større geografisk rekrutteringsgrundlag. Men samtidig har de digitale folkevandringer skabt præcis samme problemstillinger, som dengang bønderne drog fra land mod by.
I dag kan de kvalificerede danskere tage arbejde i Silicon Valley på samme vilkår som i København. Med stavnsbånd og andre praktiske hæmsko som fjern fortid, stilles der enorme krav til virksomheder, der vil tiltrække og fastholde de rigtige medarbejdere, når nye tilbud konstant lokker fra hele kloden.

Tiltrækning og fastholdelse går igen

Ifølge HR Træfpunkt´s undersøgelse for den for nylig afsluttede HR Messe i Øksnehallen, er tiltrækning og fastholdelse netop en af de vigtigste trends for HR lige nu. Og ikke nok med det. De andre HR-trends, er også knyttet til at tiltrække og fastholde medarbejdere. Det gælder fx.

  1. Digitalisering
    Digitalisering kan bruges til mange ting. I de fleste virksomheder er den lig med et vækstpotentiale. I en HR-sammenhæng giver digitaliseringen arbejdsgiveren bedre muligheder for at rekruttere medarbejdere fra et større opland. Det skaber processer, som netop kan løses på tværs af geografiske placeringer. Manuelle processer kan afløses af robotter.
  2. Målbarhed
    Når virksomheder uddanner og træner medarbejdere, giver de mulighed for den selvudvikling, som er nødvendig for, at man ikke føler sig fastlåst og dermed søger videre. Derfor er effekt og udbytte af træning af medarbejdere afgørende for fastholdelsen. Målbarhed er også en mulighed for at se om virksomhedens investeringer har båret frugt.
  3. Lederudvikling
    Et område i stor udvikling. Flere artikler cirkulerer allerede om ”den nye ledertype” fra ekstrem- sportsudøvere til at rumme flere bløde værdier. Medarbejdere tiltrækkes ikke kun af abstrakte arbejdspladser, men i høj grad af de personlige relationer til kompetente ledere. Derfor er ledernes kompetencer afgørende for at fastholde de dygtige medarbejdere.

Behovet for at tiltrække, fastholde og effektivisere medarbejdere var i høj grad reflekteret i typen af stande på Træfpunkt 2022.  Der var alt fra individuelt valg af mobiltelefoner til vitamin-tilskud, luftrensere, kaffe, massage, julegave teambuilding, digitale platforme, sundhedsscreening og personlig rådgivning.

I Sedgwick mærker vi også en øget fokus på fastholdelse og tiltrækning. Specielt udfordringerne som at synliggøre de tilbud som arbejdsgiverne tilbyder medarbejderne. Det er vigtigt at have fokus på, så medarbejderne ikke kun sammenligner timepris hos en konkurrent.