Hjælp jeg skal opereres!

At stå foran en planlagt operation med krav om efterfølgende genoptræning kan være en større udfordring. Mange spørgsmål og bekymringstanker kan vælte frem som fx: Hvad må jeg op til operationen? Hvordan skal jeg klare mig selv, når jeg bliver sendt hjem kort tid efter operationen? Hvad hvis der opstår komplikationer? Hvad gør jeg ved smerterne? Hvordan vurderer jeg, om genoptræningen hjælper? Hvordan kommer jeg tilbage til mit arbejde? Hvor kan jeg hurtigt få svar på mine spørgsmål, så jeg ikke også bliver stresset undervejs i forløbet?

Selv om hospitalspersonalet gør, hvad de kan, for at forberede til den kommende operation, så ved alle, der har haft et sådant forløb tæt inde på livet, at der mangler hjælp til både skadelidte og pårørende – Særligt manglen på kommunikation både før og efter en operation. Den opererede er efterladt helt til sig selv.  Dertil lægges de lange ventetider på ikke akutte operationer – en ventetid der kan få bekymringstanker til at eskalere.

Hvad kan du få hjælp til i forløbet?

Hvis din arbejdsgiver har en aftale med Sedgwick, kan du få en operationskoordinator tilknyttet. Det indebærer bl.a.:

  • Hjælp til forberedelse inden operationen med det formål at møde op til operationen i den bedst mulige udgave af dig selv. Operationskoordinatoren kan også hjælpe med at svare på alle spørgsmål, som man ikke har fået stillet lægen: Vil noget bestemt mad hjælpe? Er det ok, at ryge eller drikke lidt mere rødvin for at dulme bekymringstanker? Og må man overhovedet gå på det knæ, der skal opereres?
  • Hjælp til at bede om det udstyr og den støtte, man har behov for og krav på efter operationen. Operationskoordinatoren har en dyb indsigt i, hvilke muligheder man har, både gennem det offentlige og eventuelle sundhedsforsikringer, og kan guide dig.
  • En at ringe til ved tvivlsspørgsmål. Fx skal du reagere på de symptomer, der opstår efter operationen, så du ikke behøver at vente til næste kontrol hos lægen.
  • Rådgivning og sparring omkring, hvordan du bedst kommer tilbage i arbejde, og hvilke skånehensyn du skal bede om.

Erfaringer viser:

Benedikte Hertel fra Sedgwick har som sundhedsfaglig konsulent erfaring med at følge medarbejdere igennem sygdomsforløb i forbindelse med operationer. Hun siger:

”Vi ved, hvor mange bekymringstanker, og stress der kan være i forbindelse med en planlagt operation, og vi ved også, hvilken negativ betydning det har i forhold til succesraten på operationen”.

Det er min erfaring, at der er meget at vinde ved at tilkoble en sundhedsfaglig livline gennem hele forløbet, til personer der skal opereres.  
Benedikte Hertel, Sundhedsfaglig konsulent

“Der er så meget viden om, hvordan man opnår det bedste resultat af en operation, men den går ofte tabt, da der er flere aktører i forløbet, og de samarbejder ikke om, hvem der gør hvad.” Afslutter Benedikte.

Mange medarbejdere bruger deres personaleafdeling til at rådgive dem om mulighederne for at vende tilbage til arbejde efter en operation, men de mangler ofte den sundhedsfaglige dimension i forhold til at lægge en hensigtsmæssig og realistisk plan for opstart. Sagsbehandlerne i jobcentrene mangler også sundhedsfaglig viden, og må derfor læne sig op ad lægernes anbefalinger, der ikke altid er lige detaljerede i forhold til anbefalede opstartsopgaver.

Læs mere

Læs mere om mulighederne for en operationskoordinator gennem Sedgwick Care.